Oproep kandidaturen voor toernooien van tweede categorie seizoen 2024-2025

Clubs die tijdens het seizoen 2024-2025 een of meer toernooien van tweede categorie willen inrichten, moeten hun aanvraag uiterlijk op zaterdag 27 april 2024 indienen bij de provinciale verantwoordelijke toernooien John Bruinen en wel via het e-mailadres john.ttlk@outlook.com

Per toernooi aanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

De toernooikalender zal dan na de PC vergadering van mei 2024 worden gepubliceerd.