Aanvragen toernooien van tweede categorie

Clubs die tijdens het seizoen 2023-2024 een of meer toernooien van tweede categorie willen inrichten, moeten hun aanvraag uiterlijk op zaterdag 29 april 2023 indienen bij de provinciale verantwoordelijke toernooien JohnBruinen en wel via het e-mailadres john.ttlk@outlook.com
Per toernooi aanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

De toernooikalender zal dan na de PC vergadering van mei 2023 worden gepubliceerd.